Zpět na úvodní stránku

Jste v sekci Zdraví

English version
NAŠE HOLKY
NAŠI KLUCI
NEZAPOMENEME
ŠTĚŇATA
SÍŇ SLÁVY
KNIHY
KNIHA HOSTŮ
ODKAZY
KONTAKT
NOVINKY

Labradoři jako z čokolády

Popularita labradorů mě neudivuje, protože se jedná opravdu o úžasné psy, kteří vás zákonitě musí chytit za srdce. Znepokojují mě však vlny oblíbenosti vzhledem k jakési trendovosti. Jednou takovou vlnou byla vlna žlutá - tedy obliba pouze žlutých psů. Byly doby, kdy se v kruhu na výstavě objevovali černí jedinci jen opravdu v zanedbatelném zastoupení v porovnání s jejich žlutými soukmenovci... V poslední době zaznamenávám trend nástupu popularity čokoládových labradorů. Čokoládoví labradoři u nás byli donedávna považováni za jakéhosi "modrého mauricia" mezi labradory, jenže s tím problémem, že myslivci neuznávali jejich barvu oka, které bylo světlé, až jantarové a podle chovatelské hantýrky dravčí. Dodnes mají chovy založené na českých původních liniích problémy s udržením pigmentu nejen oka. Je to dáno zejména tím, že se do linií s čokoládovou vlohou neustále přimíchávají jedinci s vlohou pro žlutou barvu a tím se tato dvě zbarvení vůči sobě mohou chovat destruktivně. Asi se zeptáte jak destruktivně - tak, že čokoládová vloha může u žlutého psa způsobit světlost sliznic a tudíž nestandardní vzhled a naopak u čokoládových žlutá vloha zase absenci sytosti pigmentu nejen oka, ale i srsti a sliznic. Takový jedinec pak není dostatečně tmavý ani v srsti ani v barvě duhovky.

Dokonce slýchám, že čokoládová barva je riziková proto, že je "nejnemocnější"... toto je s prominutím naprostý blábol! Tuto informaci může říct jen člověk, který je plný předsudků a nezajímá se o něco o čem mluví. Nemocnost u čokoládových je určitě srovnatelná se žlutými či černými labradory. Problém nemůže být zobecňován. Pokud je jedinec jakékoliv barvy dědičně zatížen, není to s největší pravděpodobností obecně jeho zbarvení, ale rodové linie, ze kterých pochází. Je proto potřeba toto rčení poupravit na konstatování, že jsou linie ve všech třech zbarveních, které jsou více disponovány k dědičným onemocněním.

Teď bych se vrátila zase zpět k trendům, o kterých jsem psala na začátku. Vzhledem k neinformovanosti našich chovatelů dochází k obrovskému nárůstu krytí žlutých fen čokoládovými psy a tím pádem se můžeme do budoucna dočkat toho, že ztratíme kvalitu v pigmentaci minimálně na dvě generace těchto odchovů. Připadá mi proto velice krátkozraké za každou cenu množit vrhy světle hnědých štěňat jen z důvodu ekonomického profitu. Bojím se toho, abychom se jednoho dne nedočkali kolapsu kvality zbarvení u žlutých i čokoládových labradorů v ČR.

[únor 2003]
B.P.


Všechny články v této sekci:
Imunita dělá chov
Růžové nosy nejsou normální
Alternativní porody
Problematika chrupu u retrívrů
Labradoři jako z čokolády
Chovatelství nebo klonování?
Dysplázie
"Smrt ocasu z vlhka"
Zrádný tetanus

STANDARD
ZDRAVÍ
VÝCH. A VÝCVIK
FOTOALBUM

[Naše holky] [Naši kluci] [Štěňata] [Odkazy] [Knihy] [Kniha hostů] [Home]
[Novinky] [Kontakt] [Standard] [Zdraví] [Výchova a výcvik] [Fotoalbum]

Jafola corporation © 2003